Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 «Горобинка» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Код ЄДРПОУ 38363979
Публічна Інформація


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

 

 

Режим роботи закладу

 

 

Графік роботи:

 

заклад працює за 12-годинним робочим днем

 

Пон.-Пт.: з 7:00 до 19:00

 

Суб, Нед: вихідні, святкові дні

 

 

 

Благодійної   допомоги за ІІІ квартал 2022 року заклад дошкільної освіти не отримував

 

 


 

 

 

Освітні  програми,  що  реалізуються  в  закладі  освіти,  та  перелік  освітніх  компонентів,  що передбачені відповідною освітньою програмою

 

У 2022/2023 навчальному році освітній процес у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №14 "Горобинка" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області здійснюється за Базовим компонентом дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) - нова редакція, затверджений наказом освіти і науки  України  від 12.01.2021 №33 - ПОСИЛАННЯ:

 


Робочий навчальний план охоплює інваріантну складову у повному обсязі годин, передбачених гранично допустимим навчальним навантаження на дитину, що встановлено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»  та варіативну складову:

 • у групах дітей раннього, молодшого, середнього віку за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», лист Міністерства освіти і науки України від 09.11.2015 № 1/11- 16163;

 • у групах старшого дошкільного віку за програмою «Дитина», лист Міністерства освіти і науки України від 09.11.2015 № 1/11- 16163

 

Парціальні програми:

 • Парціальна програма .національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна –  моя Батьківщина» схваленою для використання у ДНЗ комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, лист ІМЗО від 25.03.2016 № 2.1/12-Г-85

 • з фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку (Кулік Н.А., Масляк І.П., 2015 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Територія, закріплена за закладом дошкільної освіти

 

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ 

ЗДО №14 м. Чорноморська НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

Станом на 01.09.2022 у ЗДО № 14 м. Чорноморська фактично 201 вихованець

 

Проектна потужність – 12 груп на 225 місць: 3 групи раннього віку по 15 місць та 9 груп дошкільного віку по 20 місць.

Фактичне навантаження – 280 дітей.

 

Комплектування закладу дошкільної освіти дітьми на 2022/2023 навчальний рік

 

Вікова група

 

Кількість груп

1

Ясла  (від 2 до 3 років)

3 групи

2

Молодші (від 3 до 4 років)

3 групи

3

Середні (від 4 до 5 років)

3 групи

4

Старші (від 5 до 6(7) років)

3 групи

 

Всього

12 груп

 

 

 

 

 

2022/2023 навчальний рік

 

- Рішення виконкому Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 12.09.2022 №233 «Про затвердження мережі закладів освіти  Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2022/2023 навчальний рік (01.09.2022 - 31.08.2023):

 

Додаток 3

«Штатний розпис  закладів дошкільної освіти, підпорядкованих відділу освіти  Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області»

 

 

 

 

 

2021/2022 навчальний рік

 

- Рішення виконкому Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області №244 від 23.09.2021 «Про затвердження мережі закладів освіти  Чорноморської міської териториальної громади на 2021/2022 навчальний рік (01.09.2021 - 31.08.2022):

 

Додаток 3

«Штатний розпис  закладів дошкільної освіти, підпорядкованих відділу освіти  Чорноморської міської ради Одеської області»

 

 

 

 

2020/2021 навчальний рік

 

- Рішення виконкому Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області №214 від 22.10.2020 р. «Про затвердження мережі закладів освіти  м. Чорноморська на 2020-2021 навчальний рік (01.09.2020 - 31.08.2021):

 

Додаток 3

«Штатний розпис  закладів дошкільної освіти, підпорядкованих відділу освіти  Чорноморської міської ради Одеської області»

 

 

- Рішення виконкому Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області №57 від 24.03.2021 р. «Про   організацію обліку  дітей  дошкільного, шкільного    віку   та    учнів    на     території Чорноморської міської ради 20-21 н.р. Одеської області»:

                                                                         Додаток 1

  до  рішення  виконавчого  комітету

Чорноморської міської ради Одеської області

від  24.03.2020 р. № 57

 

ПОРЯДОК

ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Чорноморської міської ради Одеської області

 

 

 

                                                                                       Додаток 2

 до рішення виконавчого комітету

Чорноморської міської ради

Одеської області

від  24.03.2020 р. № 57

Закріплення територій обслуговування

за закладами загальної середньої освіти м. Чорноморськ  

 


 

 

 

 

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗДО № 14    м. Чорноморська

 

За Статутом у ЗДО № 14 м. Чорноморська визначена українська мова навчання та виховання. Весь освітній процес у закладі відбувається українською мовою.

 

 

 

 

 • Наказ від 15.02.2021 р. №52-ОД «Про дотримання мовного законодавства в освітньому процесі ДНЗ №14 «Горобинка» - посилання

 

 

 

 

 

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД

 

 

 

Вакансії ЗДО № 14 м. Чорноморська станом на  01  вересня  2022 року:

 

 • Вихователі дітей дошкільного віку – 3 ст. 

 • Практичний психолог  1 ст.

 • керівник гуртка – 1,5 ст.;

 • помічники вихователів для дітей від 3-х років – 1 ст.;

 • помічники вихователів для дітей до 3-х років – 2 ст.;

 • шеф-кухар – 1 ст.;

 • Сестра медична з дієтхарчування – 1 ст.;

 • Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель – 0,5 ст.

 

МАТЕРІАЛЬНО–ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

 

За типовим проектом ЗДО розрахований на 12 груп, з них спальня однієї групи переоснащена під спортивну залу.

На сьогоднішній день функціонує 12 груп.

Із них:

3 групи – раннього віку (від 2 років до 3 років), одна з яких – група короткотривалого перебування.

9 груп дошкільного віку: 3 групи – молодшого дошкільного віку, 3 групи – середнього дошкільного віку, 3 групи – старшого дошкільного віку.

Всі групи працюють за 12-годинним режимом роботи.

 

Заклад  дошкільної освіти має:

· Музичну залу;

·   Спортивну залу;

· Медичний кабінет з маніпуляційною та ізолятором;

·   Кабінет директора;

· Методичний кабінет;

·   Кабінет практичного психолога;

·  Кабінет заступника директора з господарства;

· Альтанки та ігрові майданчики.

Обладнання та оснащення  освітнього процесу у закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017  №1633.

Матеріально-технічна база в закладі на достатньому рівні. Стан приміщень та території закладу та їх оснащення відповідає сучасному рівню освіти і санітарним нормам.

ЗДО оснащене технічними засобами:

 комп'ютери – 2 шт.; ноутбуки – 5 шт.; принтери – 3 шт.; БФУ (багатофункціональний пристрій) – 4 шт., DVD – 2 шт.; магнітофони – 4 шт.; мультимедійний проектор – 2 шт.; музичний центр – 2 шт.; телевізори – 1 шт.

 • ЗДО підключено до мережі Інтернет, є Wi-Fi, що дозволяє мати доступ до необхідної інформації всім працівникам закладу майже у всіх приміщеннях ЗДО.

 

Але є  необхідність в:

 

- оновлені фасаду будови;

- придбанні ще одної газонокосарки;

- оновленні пофарбування огорожі закладу;

  - покращенні стану (реконструкція) всіх пожежних сходів з других поверхів закладу.

  

 

 

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартісь, порядок                                                           надання та оплати:                                                                         Додаткові  послуги  ЗДО №14 м. Чорноморська -                                                              НЕ  НАДАЮТЬСЯ!

 

 

 

 

Умови доступності закладу

для дітей з особливими освітніми потребами.

 

 

Для дітей з особливими освітніми потребами умов  немає.

 

 

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти (ЗО): 

 

 

Закон України «Про дошкільну освіту»
(зі змінами та доповненнями)

 

Стаття 27. Учасники освітнього процесу

Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:
- діти дошкільного віку, вихованці, учні;
- педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;
{Абзац третій статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}
- помічники вихователів та няні;
{Абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}
- медичні працівники;
- батьки або особи, які їх замінюють;
- батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
- асистенти дітей з особливими освітніми потребами;
{Статтю 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}
- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
{Абзац дев'ятий статті 27 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017}

Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти

 

1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України,Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
2. Дитина має гарантоване державою право на:
- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;
{Абзац п'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя;
- діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.

 

Pravyla-povedinky-dlya-ditlahiv.pdf

 

Adobe Acrobat Document 1.0 MB

 

 

 

 

 

Нормативно-правова база  ЗДО № 14 м. Чорноморська

 

 

Посилання:

 
Листів Міністерства освіти і науки України:
 
 • Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VIII (діє з 28.09.2017р.)

 

 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ

 

 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (Проєкт)

 

 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту» від 13.10.2017 р. №1/9-554

 

 • Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) 2012 р.

 

 • Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 №2402-ІІІ

 

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» від 12.03.2003 №305 (із змінами 2009р., 2011 р.)

 

 • Указ Президента України «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25.06.2013 р. №344/2013

 

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №346» від 10.07.2019 р. №694

 •  

 • Наказ Міністерства Юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» від 18.06.2015 р. №1000/5 (Із змінами 2018 р.)

  • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 17.04.2006 р. №298/227 (Із змінами 2013 р.)

  • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України» від 22.05.2018 р. №509

  • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 04.11.2010 р. №1055

  • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (друге видання, доповнене)» від 11.09.2002 р. №509

  • Нова концепція національно-патріотичного виховання

  • Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VІІІ

  • Лист Міністерства освіти і науки України «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» від 11.10.2017 №1/9-546

  • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах» від 28.10.2008 р. №985

  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загально-освітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» від 12.03.2003 р. №306 (Із змінами 2010 р.)

  • Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади (Із змінами 2012-2013 рр.)»

  • Лист Міністерства освіти і науки України «Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку» від 17.07.2013 №1/9-499

  • Лист Міністерства освіти і науки України «Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» від 28.05.2012№1/9-413

  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 14.06.2002 р. №826

  • Наказ Міністерства освіти і науки України Міністерства охорони здоров’я «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005 р. №432/496

  • Лист Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах» від 21.07.2011 №1/9-552

  • Наказ Міністерства освіти і науки України Міністерства Економіки України Міністерства Фінансів України «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навальними закладами» від 23.07.2010 р. №736/902/758

  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 04.08.2000 р. №1222

  • Лист Міністерства освіти і науки України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних   закладах різних типів та форм власності» від 20.4.2015№446

  • Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.1993р. №102 (Із змінами 1996 р., 1999 р., 2001 р., 2005 р., 2007 р.)

  • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Нормативів наповнюваності групи дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 р. №128 (Із змінами 2012 р., 2016 р.)

  • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» від 15.05.2012 р. №582

 

 

Нормативно-правова база

Охорони праці

ЗДО № 14 м. Чорноморська

 

 

 • Закон України «Про охорону праці» від 05.09.2017 р. №2145-VIII (діє з 14.10.1992.) (Із змінами 1996 р, 1999 р., 2000 р., 2002 -2005 рр., 2007-2012 рр.)

 

 • Закон України «Про пожежну безпеку» від (Із змінами 1997 р., 1999 р., 2002р.)

 • Наказ Міністерства Праці та Соціальної політики України Комітету по нагляду за охороною праці України «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» від 26.01.2005 р. №15 (Із змінами 2007 р., 2017 р.)

 • Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21.05.2007 р. №246 (Із змінами 2007 р., 2011 р., 2012 р.)

 

 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України» від 22.05.2018 р. №509

 

 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах» від 23.09.2014 №1/9-482

 

 • Додаток до наказу по відділу освіти Чорноморської (Іллічівської) міської ради від 11.10.2013 р. №254 «Перелік необхідних документів, матеріалів для проведення перевірки організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти»

 

 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах» від 28.10.2008 р. №985

 

 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» від 26.12.2017 р. №1669

 

 • Види інструктажів з питань охорони праці для працівників

 • Види інструктажів з питань охорони праці для працівників та вимоги до їх проведення

 

 • Рекомендації керівникові дошкільного навчального зкладу щодо організації роботи з охорони праці

 

 • Вимоги до складання інструкцій з охорони праці

 

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 26.02.2008 р., № 1/9-101