Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 «Горобинка» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Код ЄДРПОУ 38363979
На допомогу педагогам

  Казки:

   

   

  Використання мультфільмів як засобів розвитку зв’язного мовлення дошкільників:

   


  ***************************************************************************

  Вимоги до знань та вмінь дітей на кінець дошкільного періоду:

   

  *****************************************************************************

  Дидактична гра Пори року

   

  ***************************************************************************

  Духовність і  моральність: виховний контекст:

   

  ********************************************************************************

   

   

   

   

  **********************************************************************************************************

   

  Особистісні  чинники  в  становленні   обдарованості  молодших школярів та підлітків

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ******************************************************************************

  Розвиток у дітей пізнавальних інтересів, інтелектуального розвитку дітей

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Корисний сайт "Розвиток дитини" - посилання

  Рекомендації з календарного планування

   

  Організація чергування в ДНЗ

   

  Спілкуємося з батьками вихованців

   

     

  Професійне мовлення вихователя

   

  Українська літературна мова - це мова всього українського народу, яка підкоряється історично складеним нормам вимови і письма, що

  встановлюються протягом тривалого часу народом, його передовими діячами культури , літератури, мистецтва. Сьогодні гостро постало питання перед населенням України щодо оволодіння літературними нормами української мови - навчитися вільно спілкуватися нею в побуті, не порушуючи її орфоепічних норм.

  Найактуальнішим сьогодні с питання оволодіння найменшими громадянами України літературними нормами української мови.

  Успішне розв'язання цієї проблеми багато в чому залежить від мовленнєвої культури вихователів, дошкільних закладів.

  Діти кожної вікової групи спілкуються зі своїми вихователями. Вихователь організує їх ігри, говорить з ними на всіх зайняттях передбачених програмою; знайомить з мовою авторів художніх творів, - це означає, що розвиваючий потенціал мовного середовища в дошкільних закладах цілком залежить від якості мови вихователя.

  Для вихователів володіння зразковою мовою - це показник їх професійної підготовленості. Тому турбота про удосконалення своєї мови - моральний І суспільний обов'язок кожного педагога. Кожен вихователь зобов'язаний розвивати в собі досконале володіння тими мовними навичками, які потім передаються дітям. Від культури мови вихователя залежить культура мови дітей.

  Мова вихователя, який знаходиться постійно в полі зору малюків, являється основним джерелом з якого діти одержують зразок рідної мови, культурної мови, тому вона повинна бути не тільки правильною з чіткою вимовою всіх звуків рідної мови, але і витримана у певному темпі і гучності, повинна бути інтонаційно виразною, правильно оформлена граматично зв'язною, доступною для розуміння, з вірним і точним використанням словесних значень.

  Оповідання, прочитане вихователем з використанням засобів виразності. визиває у дітей певний інтерес, заставляє їх співчувати, відчути силу слова, надовго запам'ятати зміст прочитаного - те саме оповідання прочитане сухо, в швидкому темпі без емоцій не принесе ніякої користі дитині.

  Педагог повинен самокритично відноситись до своєї мови і при наявності недоліків в ній старатись виправити їх.

  Виявити і виправити недоліки своєї мови не завжди можливо тому що в процесі спілкування основна увага спрямована не на форму мови (як сказати), а її зміст (що сказати). Крім того  в результаті халатного відношення до своєї мови деякі недоліки можуть закріпитися у мові і вихователь просто не звертає уваги на них. Наприклад, не звертається увага на такі недоліки, як - швидкий темп мови, нечіткість, монотонність мови, підвищена гучність голосу, неточність при вимові окремих звуків або слів.

  Для того, щоб знати про свої недоліки і вчасно звернути увагу на свою мову необхідно вихователю прислуховуватись до порад своїх колег. Відкриті заняття доцільно, записувати на магнітофон, для того, щоб звернути увагу на мову провести аналіз звукового оформлення мови. Виявлені недоліки своєї мови вихователь повинен відмітити в зошиті - самоосвіти, та виробити план і організувати роботу по усуненню недоліків.

  Які у вимоги повинен ставити вихователь до своєї мови?

  Вихователь повинен притримуватися літературних норм вимови, виправляти в мові різноманітні акцепти, вплив місцевих діалектів, вірно ставити наголос  в  словах.

  До не літературної вимови відносяться політерна вимова слів, вимова слів так, як вони пишуться. Відхиленнями і від норми вважаються присутність у мові національних акцентів.

  За допомогою мови, можливо виразити відтінки відчуттів, думок. Це досягається не тільки за допомогою окремих слів а також за до­помогою вірного використання інтонаційних засобів виразності: сили голосу, темпу, логічного наголосу, пауз, ритму, тембру.

  Вірші, казки, оповідання, які прочитав, або розповів вихователь з використанням вище перерахованих засобів, допомагають дітям краще зрозуміти зміст, відчути силу і красу рідної мови.

  Мова вихователя повинна бути емоційно насиченою, в міру голосною і інтонаційно багатою. Така мова сприймається краще, якщо вона звучить в трохи уповільненому темпі. Такий темп підвищує чуттєвість мови і навпаки, швидкий темп робить мову змазаною і важкою до сприйняття.

  Голос - це професійний інструмент вихователя і ним необхідно вміло користуватися - берегти від перевантаження.

  Невміле використання голосу може проявлятись, наприклад, в непомірній гучності голосу, якщо все-таки ситуація іноді потребує значного підвищення гучності мови, то це не означає, що потрібно переходити на крик.

  Якщо голос тихий і слабкий, його потрібно розвивати і зміцнювати спеціальними вправами.

  Не менш важливою якістю мови педагога, являється вміння зв'язне і цікаво розповідати. Послідовно викладаючи свою думку, вихователь не повинен перенасичувати свою мову складними оборотами „ незрозумілими словами, довгими фразами.

  Мова вихователя сприймається дітьми, якою вона складається із коротких фраз.

  У спілкуванні з дітьми вихователю необхідно ширше використовувати лексичне багатство рідної мови, враховуючи вікові особливості, підбирати такі слова, які були б доступними для розуміння і легкі для засвоєння.

  У розмові з дітьми слід використовувати слова літературної мови, не допускаючи грубих слів, діалектів, а також слів, які вийшли з вжитку.

  Чим різноманітніший словник вихователя тим краща, насиченіша його мова - тим більше слів можуть засвоїти діти.

  Крім того, мова вихователя повинна бути спокійною, завжди врівноваженою, ввічливою не тільки по відношенню до дітей а і до працівників дитячого закладу.

  Як відмічалося вище, робота з дітьми при наявності дефектів мови недопустима.

  Своєчасне не виправлення недоліків вимоги звуків можуть зоста­тися на все життя. Вади мови часто зустрічаються і у дорослих. Деколи вважається, що виправити недоліки мови у зрілому віці неможливо - це не так. Недоліки мови закріплюються і нерідко людина, привикаючи до своєї мови не звертає уваги на неї. Але при систематичній і наполегливій роботі педагог може покращити свою мову і виправити недоліки у звуковимові.

     Для уточнення артикуляції, для правильної вимови звуків, а також для їх постановки слід використовувати спеціальну літературу, а в складних випадках коли самостійно подолати недоліки мови не можливо - звертаються за допомогою до логопеда.

  Правильне мовне дихання являється основою мови забезпечуючи нормальне голосо - і звукотворення, зберігає плавність і музикаль­ність мови.

  Мовне дихання являється довільним і в значній мірі відрізняється від дихання у стані спокою. Нерідко неправильне мовне дихання приводить до появи заїкання у мові.

  Розвивати мовне дихання можливо за допомогою застосування певних вправ. Деякі з вправ я пропоную:

      1. Виберіть зручну позу покладіть одну руку на живіт, другу

  збоку на нижню частину грудної клітки. Зробіть глибокий вдих через

  ніс, а потім вільний, повільний видих.

     2. Зробіть короткий спокійний вдих через ніс затримайте на 2-3 хвилини повітря, потім зробіть протяжний видих через рот.

     3. Зробіть короткий вдих при відкритому роті, а на протяжному

  видову вимовляйте голосні звуки (а у, о...).

     4. Вимовляйте плавно на одному видиху декілька звуків: а-о-у.

     5. Проведіть рахунок на одному видиху до 3-5, а потім до 10-15.

     6. Прочитайте прислів'я на одному видиху "Правою будують -

  лівою ламають".

     7. Підберіть вірші, оповідання і прочитайте з правильним викорис­танням вдиху і видиху.

  Для того, щоб виробити хорошу дикцію, необхідно укріпити мовний артикуляційний апарат (в'ялість губ, погану рухливість язика) налагодити правильне мовне дихання. Для цього теж використовуються певні вправи. Заняття по виробленню хорошої дикції проводяться кожен день по 10-15 хвилин.

     Складність засвоєння літературної мови полягає в тому, що вимова не завжди співпадає з правописом. Тому загальноприйнятим нормам літературної вимови слід вчитися у дикторів радіо і телебачення у майстрів художнього слова і у оточуючих людей, які мають зразкову мову.

  Для мови вихователя дуже важливим являється правильне використання інтонаційних засобів виразності: логічного наголосу пауз, темпу, мінливості гучності голосу, тембру. Інтонація робить мову живою і інтонаційно насиченою.

  Зв'язність мови забезпечується правильним підбором слів, правильною побудовою фраз, послідовністю викладення матеріалу.

  Збагачення словникового запасу педагога, точне використання засобів досягається завдяки систематичному читанню художньої літератури., науково-популярної гспеціальної літератури. Правильне відношення до читання, постійна робота з книгою допомагає вихователю глибоко засвоїти і передати дітям багатство і різнобарвність рідної мови.

  Велику допомогу у роботі над словом надають різноманітні словники.

  Таким чином мова вихователя легко сприймається і доступна

  дітям у тому випадку, коли в ній точно підібрані слова, граматично чітко побудовані речення, якщо вона інтонаційно вірно оформлена, якщо думки в ній викладені просто, послідовно, цікаво, в доступній формі, з врахуванням віку дитини.

  До компонентів професійного мовлення педагога відносяться:

  • якість мовного оформлення мовлення;

  • ціннісно-особистісні установки педагога;

  • комунікативна компетентність;

  • чіткий вибір інформації для створення вислову;

  • орієнтація на процес безпосередньої комунікації.

  Серед вимог до мовлення педагога дошкільного закладу виділяють:

  правильність – відповідність мовлення мовним нормам. Педагогу необхідно знати і виконувати у спілкуванні з дітьми основні норми рідної мови: орфоепічні норми (правила літературної вимови), а також норми утворення і зміни слів;

  • точність – відповідність змісту мовлення та інформації, яка лежить у його основі. Педагогу слід звернути особливу увагу на семантичний (смисловий) аспект мовлення, що сприяє формуванню у дітей навичок точності слововживання;

  логічність – вираження у смислових зв’язках компонентів мовлення і відносин між частинами та компонентами думки. Педагогу слід враховувати, що саме у дошкільному віці закладаються уявлення про структурні компоненти зв’язного вислову, формуються навички використання різних способів внутрішньо текстових зв’язків;

  чистота – відсутність у мовленні елементів, невластивих літературній мові. Усунення із активного мовлення не літературної лексики – одне із завдань мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Тому, зважаючи на те, що у цьому віці провідним механізмом мовленнєвого розвитку є наслідування, педагогу необхідно піклуватися про чистоту власного мовлення: неприпустимо використовувати слова-паразити, діалектні, жаргонні слова;

  виразність – особливість мовлення, що допомагає захоплювати увагу і створювати атмосферу емоційного співпереживання. Виразність мовлення педагога є потужним засобом впливу на дитину. Володіння педагогом різними засобами виразності мовлення (інтонація, темп мовлення, сила, висота голосу тощо) сприяє не лише формуванню довільності виразності мовлення дитини, але й повнішому усвідомленню дитиною змісту мовлення дорослого, формуванню вміння виражати своє ставлення до предмета розмови;

  багатство – уміння використовувати всі мовні одиниці з метою оптимального вираження інформації. Педагогу слід враховувати, що в дошкільному віці формуються основи лексичного запасу дитини, тому багатий лексикон самого педагога сприяє не лише розширенню словарного запасу дитини, але й допомагає сформувати у неї навички точності слововживання, виразності й образності мовлення;

  доцільність – вживання у мовленні одиниць, відповідних ситуації та умовам спілкування. Доцільність мовлення педагога передбачає, насамперед, володіння відчуттям стилю. Урахування специфіки дошкільного віку націлює педагога на формування у дітей культури мовленнєвої поведінки (навичок спілкування, уміння користуватися різними формулами мовленнєвого етикету, орієнтуватися на ситуацію спілкування співбесідника і т.ін.).

   

  До цього переліку необхідно додати і правильне використання педагогом невербальних засобів спілкування, його уміння не лише говорити з дитиною, але й чути її. Безумовно, знання педагогом дошкільного закладу зазначених вимог, їх дотримання і постійне вдосконалення свого мовлення – це запорука успішності роботи з мовленнєвого розвитку дітей у дошкільному закладі.

   

   

   

   

  ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ РОЗВИВАЮЧИХ ІГОР, ЗАВДАНЬ

  ДЛЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  ПІД ЧАС АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ

   

   

  ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ»

   

   

  Піший перехід. Планування на рік. https://vseosvita.ua/library/pisij-perehidplanuvanna-na-rik-275003.html

   

   

  Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19. Інтернет-посібник. 

  http://ipood.com.ua/data/NDR/COVID19/COVID19_new.pdf

   

   

  План  на літній оздоровчий період в ЗДО. 

  https://www.pedrada.com.ua/article/2352-plan-roboti-na-ltny-ozdorovchiy-perod-v-dnz

   

   

  Пам’ятка  – інструктаж з БЖД під час літніх канікул. 

  https://urokok.com.ua/our-school-news/1715-pamyatka-instruktazh-z-bzhd-pid-chas-litnih-kanikul.html

   

   

  Дидактична  гра – складанка «Як ми дорослішаємо?» 

  https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-skladanka-yak-my-doroslishaiemo

   

   

  Картотека ігор для дітей дошкільного віку «Граємо на дистанції»

  https://vseosvita.ua/library/kartoteka-igor-dla-ditej-doskilnogo-viku-graemo-na-distancii-287012.html

   

   

  Картотека малорухливих та рухливих ігор з фізичним дистанціюванням для використання в ЗДО. 

  https://vseosvita.ua/library/kartoteka-maloruhlivih-ta-ruhlivih-igor-z-fizicnim-distanciuvannam-dla-vikoristanna-v-zdo-288078.html

   

   

  Картотека рухливих ігор з дотриманням фізичної дистанції для дітей раннього віку. 

  https://vseosvita.ua/library/kartoteka-ruhlivih-igr-z-dotrimannam-fizicnoi-distancii-dla-ditej-rannogo-viku-288049.html

   

   

  Чисті руки – запорука здоров’я. Досліди з милом. YouTube.com

   

   

  Безпечний відпочинок влітку. YouTube.com

   

   

  Картотека ігор для дітей дошкільного віку з соціо - ігрової технології. 

  https://vseosvita.ua/library/kartoteka-igor-dla-ditej-doskilnogo-viku-z-socio-igrovivoi-tehnologii-227641.html

   

   

  Картотека рухливих ігор для дошкільників.

  https://vseosvita.ua/library/kartoteka-ruhlivih-igor-dla-doskilnikiv-229560.html

   

   

  Дидактичні ігри «Вишиванка – вишиваночка», «Ой, рушник, рушничок» 

  https://vseosvita.ua/library/didakticni-iri-visivanka-visivanockaoj-rusnik-rusnicok-233742.html

   

   

  «21 сайт для дітей з ООП» 

  https://vseosvita.ua/library/21-sajt-dla-ditej-z-oop-265933.html

   

   

  ПАПКА-ПЕРЕСУВКА «ОБЕРЕЖНО: ОТРУЙНІ РОСЛИНИ І ГРИБИ!» 

  https://sonechko.net.ua/goods/papka-peresuvka-oberezno-otrujni-roslini-i-gribi

   

   

  Дітям про правила карантину. YouTube

   

   

  З’явились мультики, що допоможуть малюкам перемогти стрес на карантині 

  https://osvitoria.media/news/z-yavylys-multyky-shho-dopomozhut-dityam-peremogty-stres-na-karantyni/

   

   

  Миємо руки правильно. YouTube.com

   

   

  Харчування дітей вдома після перебування їх в ЗДО. 

  https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-harcuvanna-ditej-vdoma-pisla-perebuvanna-ih-v-dnz-264932.html

   

   

  Що таке віруси? Як вони живуть?чи не живуть? Та як себе вберегти від  них? 

  https://vseosvita.ua/library/virusi-36147.html

   

   

  Маша і мило. Дітям про особисту гігієну. YouTube.com

   

   

  Демонстраційний матеріал. «Корона вірус. Як уникнути зараження?» https://sonechko.net.ua/goods/demonstracijnij-material-koronavirus-ak-uniknuti-zarazenna

   

   

  Презентація для батьків «Як говорити з дітьми про короно вірус та карантин» 

  https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dla-batkiv-karantin-cas-dla-cikavago-dozvilla-z-ditmi-275108.html

   

   

  «Як говорити з дітьми про корона вірус? Підвищення якості дошкільної освіти в Україні. YouTube.com

   

   

  Навчально-дидактичний наочний комплект  «Правила звичайні знаємо – віруси на відстані тримаємо» https://anelok.in.ua/product/navchal-no-dydaktychnyy-naochnyy-komplekt-pravyla-zvychayni-znaiemo-virusy-na-vidstani-trymaiemo

   

   

  Правила поведінки під час літніх канікул. 

  https://vseosvita.ua/library/pravila-povedinki-pid-cas-litnih-kanikul-139733.html

   

   

  Що треба знати про новий коронавірус?  

  https://covid19.com.ua/

   

   

  Як розважити дитину під час карантину.

  https://childdevelop.com.ua/ https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-detsad-sortpop

   

   

  НА ПРОГУЛЯНЦІ (гра на увагу, слухайте віршик та виконуйте спортивні вправи). 

  https://www.youtube.com/watch?v=ioe-GQ6UtUU

   

   

   

   

  Масажна гра «Прибирання». https://www.youtube.com/watch?v=-Crh9_3OXd0

   

   

  Вчимося користуватися ножицями 

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2605676139759776&set=pcb.700780743795849&type=3&theater

   

   

  Як навчити дитину користуватись ножицями 

  https://www.facebook.com/dnz678/photos/pcb.2623612924533871/2623612704533893/?type=3&theater

   

   

  Безпечна поведінка в природі 

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2587802688161938&set=pcb.3019668771389800&type=3&theater

   

   

  Корисні підказки. Місія «Незнайомці» 

  https://www.youtube.com/watch?v=Ne0OMIFNGYA

   

   

  Корисні підказки. Сам удома. 

  https://www.youtube.com/watch?v=mDDzgKQ9e0U

   

   

  Корисні підказки. Безпечний двір 

  https://www.youtube.com/watch?v=Dh_8PNxAjuo

   

   

  Електроприлади. «Наші помічники» - побутові електроприлади. Відеопрезентація 

  https://www.youtube.com/watch?v=V4GOhpfMB-g

   

   

  Гра «Вірю не вірю» (техніка) 

  https://www.youtube.com/watch?v=eR2_7pRKg54

   

   

  Мультик про Настуню і комп'ютер | Мультфільми для дітей українською мовою 

  https://www.youtube.com/watch?v=OrNYFm3GYoQ

   

   

  Безпека вдома для дітей! Заняття по БЖД 

  https://www.youtube.com/watch?v=2jsPPSCLc7U

   

   

  Безпека дитини у побуті 

  https://www.youtube.com/watch?v=IBfoPFV2yL0

   

   

  Уроки обережності - Побутові прилади (Уроки тітоньки Сови ) 

  https://www.youtube.com/watch?v=0jDDm_sc2Ps

   

   

  Азбука безпеки на дорозі тітоньки Сови 

  https://www.youtube.com/watch?v=t_DbfGRUC14

   

   

  Увага! На дорозі - діти! Правила дорожнього руху 

  https://www.youtube.com/watch?v=ZK42k8otbYY

   

   

  Зай і Чик - правила дорожнього руху (мультфільм)

  https://www.youtube.com/watch?v=rOEX28FAV3k

   

   

  Правила дорожнього руху для дітей. Групи дорожніх знаків

  https://www.youtube.com/watch?v=gbq05j2W1Ok

   

   

  Правила дорожнього руху 

  https://www.facebook.com/ElisChildCenter.ro/photos/pcb.1098052907244782/1098052197244853/?type=3&theater

   

   

  Консультація для батьків «Вчимо з дитиною правила дорожнього руху» 

  https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-vcimo-z-ditinou-pravila-doroznogo-ruhu-266535.html?fbclid=IwAR3clUHeO3SSgDu1BQaswRYwcjR_QpEm6UFRR2WCJg7x-IERFdjlJCKggdw

   

   

  Профілактика дитячого травматизму дома 

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1643915552413382&set=pcb.716136192525241&type=3&theater

   

   

  ПАМ'ЯТКИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=314005029399606&set=pcb.965645140288930&type=3&theater&ifg=1

   

   

  ПАМ'ЯТКИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=311252789674830&set=pcb.963350227185088&type=3&theater

   

   

  Безпека дитини вдома. Рекомендації для батьків. 

  https://vseosvita.ua/library/bezpeka-ditini-vdoma-rekomendacii-dla-batkiv-259176.html?fbclid=IwAR3wTD-ePE1P-gvfH1innDreQglZNE_eKZOsXOOCjNm2-GLUcsv2jL3XRck

   

   

  Правила особистої безпеки дітей 

  https://www.facebook.com/groups/chomuchki/permalink/686450948767178/

   

   

  Казка « Про містера Мило та Мікроба» 

  https://www.youtube.com/watch?v=JZ7f4-UpTks&fbclid=IwAR3B71qZP39sFGmIsmeehi02QFYp1CCsxuNtEWUIikqAXWJFnwKZrgMeX00&app=desktop

   

   

  Аудіоказка про бактерії та їжачка Буля 

  https://www.youtube.com/watch?v=8NtK1GDajDE&fbclid=IwAR2ETwxy-5-r5sucNwsMy-G10AZw6nXj5pQKVmmelu7VleZpHvxzzHEmGnE

   

   

  Аудіоказка про короновірус 

  https://www.youtube.com/watch?v=pr2eVVho7_0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR23pd0oTYFTS622ZVd4FUCdjDHmDvhHzA-tSgqWyguFGBWTzUuuOd6nADc

   

   

  Чому потрібно мити руки? Розвиваючий мультик для дітей.         

  https://www.youtube.com/watch?v=Sgt-5s0kUKU

   

   

  Навіщо чистити зуби? Розвиваючі мультики для дітей https://www.youtube.com/watch?v=W3e70fCFgyM&fbclid=IwAR1AksPL4BchTvvO12xIz9jV1zowAafTCRkxP_DiapuZpu4HEbimX-AQo-4

   

   

  Корисні підказки. Смачні та корисні 

  https://www.youtube.com/watch?v=S2A-_VC4WWU

   

   

  Корисні підказки. Імунітет 

  https://www.youtube.com/watch?v=X_t2fGl-7qo

   

   

  Корисні підказки. Стоп, застуда! 

  https://www.youtube.com/watch?v=7RSmReYh0NI

   

   

  Все про бактерії   і віруси.   

  https://www.youtube.com/watch?v=wRcxTxuKEAc

   

   

  Демонстраційний матеріал 

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220798743493707&set=pcb.10220798754333978&type=3&theater

   

   

  Миєм руки правильно 

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1649604015177869&set=gm.720530238752503&type=3&theater

   

   

  Чисті руки - запорука здоров'я. Дослід з милом 

  https://www.youtube.com/watch?v=99Q0NI9t2vQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2LRkbcKZmM56PEhOsoAlIssOCTmhAiX5UdDNC8EPETZlb_VV-jNPK0r3Y

   

   

   

   

  ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА В СОЦІУМІ»

   

   

  Дошкільнятам про міжнародний день сімї. Презентація – заняття з ознайомлення з соціумом. https://vseosvita.ua/library/doskilnatam-pro-miznarodnij-den-simi-prezentacia-zanatta-z-oznajomlenna-z-sociumom-274408.html

   

   

  Картотека ігор для дітей дошкільного віку з соціо - ігрової технології.

  https://vseosvita.ua/library/kartoteka-igor-dla-ditej-doskilnogo-viku-z-socio-igrovivoi-tehnologii-227641.html

   

   

  Поради батькам Як розповісти дітям про війну (до Дня Перемоги) 

  https://anelok.in.ua/product/porady-bat-kam-yak-rozpovisty-ditiam-pro-viynu-do-dnia-peremohy

   

   

  Абетка в картинках для дітей.

  https://vseosvita.ua/library/abetka-v-kartinkah-dla-ditej-266875.html

   

   

  Розвиваюча гра «Асоціації» для дітей дошкільного віку. 

  https://vseosvita.ua/library/rozvivauca-gra-asociacii-dla-ditej-doskilnogo-viku-267038.html

   

   

  Методичні рекомендації щодо здорового способу життя «Фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ»

  https://vseosvita.ua/library/metodicni-rekomendacii-sodo-zdorovogo-sposobu-zitta-fizkulturno-ozdorovca-robota-v-dnz-266299.html

   

   

  Методичний посібник «Формула здорового способу життя» 

  https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-formula-zdorovogo-sposobu-zitta-237823.html

   

   

  Казка для дітей в соціальній ізоляції. «Чому мені не можна до бабусі?» YouTube

   

   

  Дидактична гра «Хто мамі допомагає?»(трудове виховання, родинне виховання) https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-hto-mami-dopomahaje-trudove-vyhovannya-rodynne-vyhovannya

   

   

  Презентація «Знайомимося з програмою Афлатот» https://vseosvita.ua/library/ prezentacia-znajomimosa-z-programou-aflatot-75474.html

   

   

   

  Економіка для дошкільнят. https://www.google.com.ua/search?q=малятам+-+дошкільнятам.+Економіка+для+дошкільнят.+Дидактичні+ігри&sxsrf=ALeKk00zKEgqqByzEyxb2Qawc5SlsBSwSw:1590940957730&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigiZP1vN7pAhVDr4sKHf0nAfIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1326&bih=667#imgrc=amlVwmT-8GOqNM

   

   

  Дидактична гра «Транспорт. Знайди тінь» 

  https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-transport-znaydy-tin

   

   

  Мультик пісенька для дітей про великодню пасочку.

  https://www.youtube.com/watch?v=DU9qfomwHOs

   

   

   

  ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА В ПРИРОДНОМУ ДОВКІЛЛІ»

   

   

  Інтерактивні ігри для дітей молодшого віку (дикі та свійські тварини) https://vseosvita.ua/library/interaktivni-igri-dla-ditej-molodsogo-viku-diki-ta-svijski-tvarini-255270.html

   

   

  Мовленнєво-пізнавальна збірка «Свійські тварини» 

  https://anelok.in.ua/product/movlennievo-piznaval-na-zbirka-sviys-ki-tvaryny

   

   

  Дидактична гра «Літо – добре, літо – погано» 

  https://vseosvita.ua/library/didakticna-gra-lito-dobre-ci-pogano-107280.html

   

   

  Безпечне літо, або як поводитися в екстремальних випадках. 

  https://www.google.com.ua/search?q=Безпечне+літо,+або+як+поводитися+в+екстремальних+випадках.&sxsrf=ALeKk01E0n2Dpp3rJmfCbkxj5HkD7NOw-:1590941169170&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjCqvzZvd7pAhXnlIsKHYNEDyAQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1326&bih=667#imgrc=H1Msxy2Q6Nn33M

   

   

  Літні спостереження на прогулянці для дошкільнят.

  https://vseosvita.ua/library/litni-sposterezenna-na-progulanci-dla-doskilnat-285842.html

   

   

  Екологічна гра «Будь природі другом!» 

  https://anelok.in.ua/product/ekolohichna-hra-bud-pryrodi-druhom

   

   

  Набір емблем «Екологічні заборони!» 

  https://anelok.in.ua/product/nabir-emblem-ekolohichni-zaborony-onovleno

   

   

  Екологічна гра «Можна – не можна у природі» 

  https://anelok.in.ua/product/ekolohichna-hra-mozhna-ne-mozhna-u-pryrodi

   

   

  Досліди та експерименти з дітьми. https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/profesijna-skarbnichka/doslidi-ta-eksperimenti-z-ditmi

   

   

  «Планета Земля». Мультик для дітей. 

  https://www.youtube.com/watch?v=Y0MBijM2IG0

   

   

  Тварини

   

   

  Дидактична гра «Хто що їсть?» https://www.facebook.com/photo.php?fbid=928722187582328&set=pcb.549433515978067&type=3&theater

   

   

  Круг Луллія Розкажи про лисицю 

  https://anelok.in.ua/product/kruh-lulliia-rozkazhy-pro-lysytsiu

   

   

  Дидактична гра «Знайди дитинча» 

  https://www.facebook.com/groups/1089589937807702/permalink/2608625745904106/

   

   

  Дидактична гра «Хто що їсть?» 

  https://www.facebook.com/sveta.sadochok/posts/129107515413342

   

   

  Розвиток мовлення. Дикі тварини та їх дитинчата. Відео для дітей про лісових тварин.

  https://www.youtube.com/watch?v=fBBX35u2nhw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1t1PORMLzYn5iBXhGOiz4XoAo7flh8CDOpF9IVU95mKtAPBa0lvEW7V7k

   

   

  Свійські тварини | Мультики для дітей українською| Мультсеріал для малюків

  https://www.youtube.com/watch?v=XAHcWj2XGzQ

   

   

  ЛІСОВІ ТВАРИНИ для дітей - розвиваючі мультики українською мовою 

  https://www.youtube.com/watch?v=1-4QEFKpuqM

   

   

  ЯК ГОВОРЯТЬ ТВАРИНИ! Розвиваючі мультики для дітей українською мовою 

  https://www.youtube.com/watch?v=Pg6yqiB2oE8

   

   

  Пізнавально-мовленнєва гра з ліхтариком Хто сховався? Дикі тварини нашої країни

  https://anelok.in.ua/product/piznaval-no-movlennieva-hra-z-likhtarykom-khto-skhovavsia-dyki-tvaryny-nashoi-krainy

   

   

  Збірка про тварин. Тварини зоопару, лісові тварини, морські мешканці/ тварини для дітей. 

  https://www.youtube.com/watch?v=A_kxDbbwWMY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3N5bie5JBlzPilCh0NJ1F_ePxnRZKT-6TpqEbHQUlBRSBlDHnMgDqzrks

   

   

  Гра «Дикі чи свійські тварини та птахи»

  https://vseosvita.ua/library/gra-diki-ci-svijski-tvarini-ta-ptahi-294951.html

   

   

  Цікаво для дітей: як різні тварини готуються до зими 

  https://vseosvita.ua/library/cikavo-dla-ditej-ak-rizni-tvarini-gotuutsa-do-zimi-291672.html

   

   

  Пазли для найменших дітей з 2 частин «Що їдять тварини?»

  https://vseosvita.ua/library/doskilla-pazli-dla-najmensih-ditej-z-2-castin-so-idat-tvarini-284679.html

   

   

  Дидактична гра для дітей старшого дошкільного віку «Тварини України»

  https://vseosvita.ua/library/tvarini-ukraini-didakticna-gra-dla-ditej-starsogo-doskilnogo-viku-283504.html

   

   

  Дидактична гра «У кого – хто?» 

  https://vseosvita.ua/library/movni-igri-dla-molodsogo-doskilnogo-viku-tema-tvarini-didakticna-gra-u-kogo-hto-282924.html

   

   

  Дидактична гра «Як «розмовляють» дикі тварини?» 

  https://vseosvita.ua/library/didakticna-gra-ak-rozmovlaut-diki-tvarini-270824.html

   

   

  Дидактична гра «Як «розмовляють» свійські тварини?» 

  https://vseosvita.ua/library/didakticna-gra-ak-rozmovlaut-svijski-tvarini-270821.html

   

   

  Дидактична гра для дошкільнят «Знайди будиночок тварини» 

  https://vseosvita.ua/library/didakticna-gra-dla-doskilnat-znajdi-budinocok-tvarini-rannij-vik-246824.html

   

   

  Інтерактивна дидактична гра «Знайди зайве» (екзотичні тварини) 

  https://vseosvita.ua/library/interaktivna-didakticna-gra-znajdi-zajve-ekzoticni-tvarini-209942.html

   

   

  Коректурні таблиці «Тваринний світ» (старший вік) 

  https://anelok.in.ua/product/korekturni-tablytsi-tvarynnyy-svit-starshyy-vik-u-drukovanomu-vyhliadi-a3

   

   

  Дидактична гра «Хто як захищається?»  

  https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-hto-yak-zahyschajetsya

   

   

  Дидактична гра «Тваринні символи України» 

  https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-tvarynni-symvoly

   

   

  ТВАРИНИ АВСТРАЛІЇ для дітей! Розвиваючі мультики українською мовою 

  https://www.youtube.com/watch?v=bfDT0zQESnw

   

   

  ДОМАШНІ ТВАРИНИ з відео та звуками тварин! Розвиваючі мультики для дітей українською мовою 

  https://www.youtube.com/watch?v=6W9C3sye0RM

   

   

  Дидактична гра «Знайди латку» 

  https://www.freepik.com/premium-vector/cut-glue-education-developing-worksheet-activity-page_6699408.htm

   

   

   

  Дидактична гра «Чия лапа?» https://vseosvita.ua/library/cia-lapa-243340.html

   

   

   

  Рослини

   

   

  Дидактична гра «Кому потрібне сонце?» https://www.facebook.com/groups/999634676769459/permalink/1693192910746962/

   

   

  Набір коректурних таблиць з теми «Рослини» 

  https://vseosvita.ua/library/nabir-korekturnih-tablic-z-temi-roslini-126803.html?fbclid=IwAR3N5bie5JBlzPilCh0NJ1F_ePxnRZKT 6TpqEbHQUlBRSBlDHnMgDqzrks

  Пізнавальний мультик про шкоду, яку сміття завдає довкіллю https://mamabook.com.ua/piznavalnyj-multyk-pro-shkodu-iaku-smittia-zavdaie-dovkilliu/?fbclid=IwAR2DjkQFUPMPK1W7GsQ-9iMUwdC3NVIep9cVLXHiXi-JDoT-yitySpx-1i8

   

   

  Явища природи. Гра впізнай по звуку. 

  https://www.youtube.com/watch?v=dywBgjg4J6I&feature=share&fbclid=IwAR1s11-kbwAjOShfaVocn4nUYicL36k4oDIEk9M9e3Pyq6LRa7zYsA7K3Ho

   

   

  Дидактична гра «Лікарські та отруйні рослини» 

  https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-likars-ki-ta-otruyni-roslyny-onovleno

   

   

  Наочні картинки «Що рослинам потрібно для росту» 

  https://www.facebook.com/sveta.sadochok/photos/a.108122717511822/128705848786842/?type=3&theater

   

   

  Картки-запам’ятайки «Червона книга України.Рослини» 

  https://anelok.in.ua/product/kartky-zapam-iatayky-chervona-knyha-ukrainy-roslyny

   

   

  Коректурні таблиці «Рослинний світ» (старший вік) 

  https://anelok.in.ua/product/korekturni-tablytsi-roslynnyy-svit-starshyy-vik

   

   

  Дидактична гра «Дерево, кущ, рослина» 

  https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-derevo-kushch-roslyna-onovlena

   

   

  Дидактична гра «У лісочку…Хвойні та листяні дерева» 

  https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-u-lisochku-hvojni-ta-lystyani-dereva

   

   

  Дидактична гра «Знайди тінь.Кімнатні рослини»

  https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-znajdy-tin-kimnatni-roslyny

   

   

  Дидактичні картки «Дерева: листочки і плоди» 

  https://anelok.in.ua/product/dydaktychni-kartky-dereva-lystochky-plody

   

   

  Дидактичні ігри до теми «Рослини» https://vseosvita.ua/library/didakticni-igri-do-temi-roslini-292117.html

   

   

  Демонстраційний матеріал «Етапи росту рослини» 

  https://vseosvita.ua/library/demonstracijnij-material-etapi-rostu-roslini-291457.html

   

   

  Презентація на тему:»Отруйні рослини» 

  https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-otrujni-roslini-290496.html

   

   

  Презентація на тему: Городні овочеві рослини 

  https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-gorodni-ovocevi-roslini-278805.html

   

   

  Дидактична гра «Доміно. Рослини» 

  https://vseosvita.ua/library/didakticna-gra-domino-roslini-257480.html

   

   

  Гра «Будова рослини» 

  https://vseosvita.ua/library/gra-budova-roslini-243442.html

   

   

  Дидактична гра «Лікарські рослини. Що де росте?» 

  https://vseosvita.ua/library/didakticna-gra-likarski-roslini-so-de-roste-238661.html

   

   

  Гра з LEGO. «Рослини. Впізнай дерево за листочком» 

  https://vseosvita.ua/library/gra-z-lego-roslini-vpiznaj-derevo-za-listockom-124057.html

   

   

  Навколишній світ. Від насінини до рослини 

  https://www.youtube.com/watch?v=lYQysDB9Xog

   

   

   

  Загадки про квіти

   

   

   

   

   

   

   

  - Картотека спостережень (всі місяці)

   

   

  за мати-й-мачухою, за роботою двірника, за кішкою, за подорожником,

  за осикою, за працею дорослого на городі, за перелітними птахами,  

  за собакою, за березою, за тополею, за сезонними змінами, за тополею,

  за роботою двірника, за синицею, за домашніми тваринами взимку,

  за снігопадом, за ялиною на ділянці, за зимуючими птахами, за березою взимку, за вороною, за снігурами, за сонцем, за снігом і льодом,  за голубами,

  за синичкою, за вербою, за сезонними змінами, за ялиною, за вітром,

  за бурульками, за сосною, за осикою, за горобиною, за сезонними змінами,

  за горобцем, за вербою, за роботою двірника, за бурульками, за птахами на ділянці дитячого саду, за горобиною, за сорокою, за льодоходом, за осикою,

  за проталинами, за дятлом, за вітром, за проклюнувшимися бруньками берези,

  за трясогузкою, за сонцем, за тополею, за погодою, за травневим жуком,

  за квітником, за хмарами, за сонечком, за кульбабою, за комаром, за бабкою,

  за мати-й-мачухою, за метеликом

   

  •  

   

   

   

   

   

  «Ознаки  хвороби та ознаки здоров’я»;

  з валеології  з  дошкільниками. «У  здоровому  тілі – здоровий  дух»

  «Збережи своє здоров'я сам»

  - Чого горлечко болить?

  - Вушка не чують

  - Як пальчики губитися перестали

  - Про неслухняне волоссячко

  - Усе можна?

  - Треба їсти

  - Як Капризулька Посміхушкою стала

  - Відпочиваємо з користю

  - Казка про дівчинку Марійку та бабусю Гігієну

  - Маленька Ля та пані Застуда